Trang chủ / Dịch vụ xây dựng phần mềm

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ XÂY DỰNG PHẦN MỀM

Phát triển hệ thống theo yêu cầu?

Để phát triển hệ thống thực hiện nghiệp vụ, quy trình hoặc thị trường ngách hiện có của khách hàng, chúng tôi sẽ xây dựng hệ thống dành riêng cho doanh nghiệp của bạn với dịch vụ xuyên suốt từ phân tích  yêu cầu đến thiết kế, phát triển, thử nghiệm và cài đặt.

Những thách thức của việc thiết lập phần mềm ở Việt Nam

Chúng tôi nghĩ rằng các công ty Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam có lẽ nhận thức rõ ràng sự cần thiết và mong muốn thiết lập phần mềm.Tuy nhiên, trong thực tế có rất nhiều trường hợp thiết lập không thành công. Việc thiết lập phần mềm ngay từ đầu không hề đơn giản. Ở Việt Nam, rất khó để tiến hành suôn sẻ do những trường hợp sau.

Công việc tại chỗ được cá nhân hóa, và không biết loại hệ thống nào thực sự cần thiết. Khách hàng muốn sử dụng cùng một hệ thống ở cả Nhật Bản và Việt Nam, nhưng hệ thống tại trụ sở chính của Nhật Bản không thể dễ dàng phù hợp với đặc điểm kinh doanh tại địa phương.

Có rất nhiều công ty hệ thống ở Việt Nam, nhưng có rất ít công ty có thể hiểu được hoạt động kinh doanh sản xuất. Ngay cả khi có thể được cài đặt từ Nhật Bản thì rất khó để hỗ trợ tại chỗ.
 
Ý tưởng của các nhà quản lý Nhật Bản và ý tưởng của các nhân viên tại chỗ không phù hợp với nhau.
 

Cung cấp các giải pháp tổng thể bằng cách tận dụng thế mạnh của công ty chúng tôi và các công ty đối tác

Chúng tôi đã phụ trách thiết lập một số lượng lớn các hệ thống ở cả Nhật Bản và Việt Nam, và chúng tôi sẽ sử dụng kinh nghiệm của mình để đề xuất các giải pháp và phương pháp thiết lập phù hợp cho từng doanh nghiệp. Ngoài ra, dựa trên các vấn đề của doanh nghiệp bạn chúng tôi sẽ cung cấp giải pháp tối ưu bằng cách lựa chọn và kết hợp hợp lý từ nhiều đối tác chẳng hạn như các công ty tư vấn liên kết giữa địa phương với Nhật Bản và nhà sản xuất có thị phần hàng đầu tại Nhật Bản.

Công ty hệ thống với điểm mạnh là nghiệp vụ chuyên môn

Chúng tôi đã phụ trách phát triển hệ thống quản lý kinh doanh cho các doanh nghiệp Nhật Bản trong hơn 10 năm kể từ khi vào Việt Nam. Chúng tôi có kiến ​​thức kinh doanh chuyên sâu trong các lĩnh vực sản xuất, bảo hiểm và chăm sóc y tế, và chúng tôi cung cấp các dịch vụ phát triển hệ thống chất lượng cao bằng cách không chỉ phát triển mà còn thực hiện các quy trình ngược dòng như phân tích yêu cầu kinh doanh của khách hàng và thiết kế.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

    NHẬP THÔNG TIN VÀO FORM SAU