Lớp Học Tiếng Nhật Cho Nhân Viên

Việc học tiếng Nhật là một trong những phúc lợi Công ty muốn hướng đến cho toàn thể nhân viên.

lớp học tiếng nhật vỡ lòng

Chúng tôi luôn mong muốn tối ưu hóa hiệu suất công việc, mỗi nhân viên đều có khả năng tự tin giao tiếp với khách hàng cho công việc cũng như mở ra sự nghiệp rộng mở hơn cho nhân viên khi biết thêm một ngoại ngữ mới.

Mỗi lớp học được phân chia trình độ khác nhau từ N5 đến N1 được học 1 tiếng trong thời gian làm việc.

Ngoài việc chú trọng khả năng giao tiếp trong công việc, chúng tôi còn hỗ trợ kinh phí cũng như phần thưởng xứng đáng cho nhân viên vượt qua kỳ thi năng lực Nhật Ngữ hằng năm.

lớp học tiếng nhật cơ bản

Giáo trình tiếng Nhật được soạn riêng biệt phù hợp với từng trình độ lớp học, đảm bảo hoàn thiện 4 kỹ năng nghe – nói – đọc – viết do giáo viên đầy kinh nghiệm, vững vàng chuyên môn thực hiện.