An toàn 2 mũi tiêm vắc xin cho toàn bộ nhân viên

100% các EXE-ers đã hoàn thành 2 mũi tiêm vắc xin và đã có thẻ xanh. An toàn cho mình và cho mọi người.

Chúng tôi luôn truyền thải thông điệp và tuân đủ 5K phòng chống Covid-19 theo Bộ Y tế đến toàn bộ nhân viên trong công ty.

Vì một Việt Nam khỏe mạnh ❤️