Đón tiếp Trường ĐH Quy Nhơn

Ngày 08/04/2021 đã diễn ra buổi thăm quan của trường ĐH Quy Nhơn tại văn phòng SystemEXE Việt Nam
Xin chân thành cảm ơn trường ĐH Quy Nhơn đã đến thăm quan môi trường làm việc của Công ty.
Qua buổi giao lưu này, các bạn sinh viên và phía đại diện trường ĐH Quy Nhơn sẽ hiểu rõ hơn về môi trường làm việc, sản phẩm, công nghệ cũng như cơ hội việc làm tại SystemEXE Việt Nam.
Hi vọng trong tương lai, hai bên sẽ có nhiều cơ hội hợp tác với nhau và nhiều sinh viên trường ĐH Quy Nhơn sẽ trở thành thành viên của đại gia đình SystemEXE Việt Nam.